Op 23 mei jl. is het 10 jarig bestaan van Merkator gevierd in Villa Jongerius in Utrecht.

Na de opening door directeur en oprichter Pim van der Kleij, waarin hij met name vertelde over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van Merkator, werd het boeiende programma voortgezet met een interessante presentatie van John van Luijk, Geo-IT architect bij KPN. Hij legde uit hoe KPN het GIS systeem GEOS inzet ten behoeve van Asset Management. Daarna volgde een duo presentatie van Lennart Koop en Mark Berntzen Van Merkator partner VGI-support waarin Integraal Geo-objectenbeheer en de succesvolle samenwerking met Merkator centraal stonden.

Onze Salesmanager John Joosten volgde daarna met een humorvolle presentatie waarin hij het begrip “product” in een andere context plaatste door specialisten van Merkator als “producten” te presenteren.

Daarna was het podium voor de meest ruimtelijk denkende voetballer die Nederland ooit rijk is geweest; Willem van Hanegem! Willem deed de presentatie in interview vorm met zijn vaste interviewer Frank Vijg. Het werd een boeiend uurtje met veel vragen, kwinkslagen en warme woorden. Ook zijn stijl als trainer kwam aan bod waarbij “eigen verantwoordelijkheid” en “faciliteren” belangrijke kenmerken zijn, deze zijn ook bij het bedrijf Merkator grote waarden.

Willem in gepeins met Johan Cruyff op de achtergrond

Willem in gepeins met Johan Cruyff op de achtergrond

Alle sprekers kregen een geschenk als waardering voor hun inspanningen namelijk; “De Bosatlas van het Nederlandse Voetbal”. Alle bezoekers kregen een originele Merkator voetbal waarbij merkwaardig genoeg de Mercator projectie van de wereldkaart was geprint. De meeste bezoekers begrepen de ironie van het object.

Willem van Hanegem onderstreepte zijn ruimtelijk inzicht toen Pim hem de Bosatlas van het Nederlandse Voetbal overhandigde met de woorden; “Dat was nou het enige vak waar ik goed in was”…

Willem bleef nog anderhalf op de gezellige borrel, waar iedereen tevreden terug keek op een geslaagde middag. Willem “left the building” met de woorden “Ik moet ook nog stemmen”.

Medewerkers Merkator, klanten van Merkator, partners van Merkator, familie, vrienden en supporters van Merkator. Veel dank voor 10 bewogen jaren en op naar de volgende 10 jaar!