Het gebruik van GIPOD is niet voor iedereen vanzelfsprekend, en het is soms een struikelblok om er mee te beginnen. We geven graag 5 redenen om u te overtuigen te starten met het correct gebruik van GIPOD!

1. Hinderpremie voor lokale handelaars

Het invoeren van geplande werkopdrachten in GIPOD zorgt voor een correcte compensatie van de lokale handelaar vanaf 1 juli 2017. De Vlaamse Overheid zal automatisch hinderpremies uitkeren aan handelaars die hinder ondervinden door werkzaamheden. Deze automatische selectie gebeurt op basis van verschillende databanken waarvan de GIPOD databank de bron is om de hinder juist te bepalen. Ontdek hier meer over de nieuwe hinderpremie.

2. Garandeer verkeersveiligheid

Een werfzone in een straat waar reeds een omleiding passeert van andere werken, omleidingen die door elkaar lopen, twee verhuisliften vergunnen op hetzelfde adres en dezelfde dag, …  Deze fouten zorgen voor een sterke verkeersonveiligheid en kunnen aanleiding geven tot ongevallen. Een goede signalisatie is uiteraard belangrijk, maar conflicten als deze kunnen vermeden worden bij een correct gebruik van GIPOD, en meer bepaald het conflictbeheer. >> Wil je eenvoudig en professionele signalisatieplannen maken?

3. Beter informeren over geplande hinder

De hinder in kaart toepassing maakt het eenvoudig om de burger te informeren over de verwachte hinder.Indien alle innames geregistreerd worden in GIPOD, kan elke weggebruiker weten welke hinder er verwacht wordt. De burger kent de impact van een lokale wielerwedstrijd, De Lijn kan zijn bustrajecten tijdig aanpassen, de hulpdiensten weten welke omleidingen te volgen, … Deze hinder informatie is beschikbaar via de Hinder in Kaart toepassing van Geopunt, of kan ook ontsloten worden via publieke webservices op uw eigen website.

4. Synergie zoeken

Heeft uw organisatie bepaalde werken gepland in de toekomst? Lokale besturen weten perfect welke voetpaden of wegen nood hebben aan herstellingswerken (al dan niet op korte termijn), maar ook nutsmaatschappijen hebben een goed zicht op de verwachte uitbreiding- of herstellingswerken die nodig zijn aan hun (ondergronds) netwerk. Door deze interesses kenbaar te maken in GIPOD, bestaat er een grote kans op synergie zodat de werken op elkaar afgestemd kunnen worden met eventueel lagere kosten voor beide partijen. Daarbij zal de hinder sterk beperkt kunnen worden omdat de straat in kwestie misschien maar éénmalig opengebroken moet worden.

5. Conform GIPOD decreet

Het GIPOD decreet van de Vlaamse OverheidHet GIPOD decreet van 4 april 2014 stipuleert enkele verplichtingen om informatie over innames van het openbaar domein uit te wisselen. De belangrijkste verplichting is actief sinds juli 2016: werken groter dan 50m² moeten gepubliceerd worden. Eind 2016 werd een nieuw uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat het gebruik van het GIPOD ook verplicht wordt voor kleinere werken en manifestaties.

Zo moeten vanaf 1 maart 2019 ook werken tussen 3m² en 50m² met ernstige hinder en alle werken met een omleiding minstens 3 weken voor aanvang van de werken in GIPOD moeten geregistreerd worden. Ook voor manifestaties (innames zoals containers, sportwedstrijden, terrassen, stellingen, …) die ernstige hinder veroorzaken, geldt dat ze minstens 2 weken op voorhand moeten ingevoerd worden. Als er voor deze manifestaties een omleiding vereist is, dan moet deze 3 weken voor aanvang geregistreerd worden.

Voorlopig zijn de verplichtingen voor manifestaties eerder klein, zorg er dus zeker voor dat uw werken tijdig geregistreerd zijn (indien nodig met synergie-aanvraag).

Samenvatting: waarom GIPOD gebruiken?

  1. Handelaars kunnen automatisch vergoed worden
  2. De verkeersveiligheid kan beter gegarandeerd worden omdat conflicten op voorhand gedetecteerd kunnen worden.
  3. De burger kan goed geïnformeerd worden over de verwachte hinder.
  4. De hinder van geplande innames kan geminimaliseerd worden dankzij goede synergie.
  5. GIPOD is verplicht door een Vlaams decreet.

Het gebruik van GIPOD is vaak een struikelblok omdat het vaak ervaren wordt als “alweer een extra taak” binnen complexe processen. Daarom specialiseert Merkator zich in het koppelen van uw processen met GIPOD, zodat uw organisatie automatisch voldoet aan de GIPOD verplichtingen. Merkator ondersteunt zowel nutsbedrijven (Mipoda) als steden en gemeenten (Eagle) bij het gebruik van GIPOD.

 

Wil je starten met GIPOD?

Contacteer ons vrijblijvend!

Luc De Heyn

Luc De Heyn

Business Development Manager - Merkator

Luc De Heyn is verantwoordelijk bij Merkator voor nieuwe business opportuniteiten. Daarnaast leidt hij de nieuwe software initiatieven die te maken hebben met GIPOD, KLIP en de lokale besturen zoals Eagle, Geomerk, IMKL Conversie, …