In Nederland en Vlaanderen bestaan twee wettelijke kaders om graafschade aan kabels en leidingen te vermijden: KLIC-WION en KLIP. Op technisch en wettelijk vlak zijn er belangrijke verschillen, maar hun doelstellingen zijn gelijk: graafschade voorkomen. Gezien er in Nederland op zoek werd gegaan naar een ander technisch kader, en ook in België een digitale workflow mogelijk zou worden met KLIP Digitale Fase, besloten Merkator Nederland en België om de handen in elkaar te slaan. Merkator kan vandaag zowel de Nederlandse als Vlaamse kabels en leidingen beheerders (KLB) ondersteunen met één SaaS platform: GeoMerk. 

In Vlaanderen is vanaf 1/1/2016 het KLIP decreet een nieuwe fase ingegaan: de KLIP Digitale Fase. Gedaan met plannen te sturen in om het even wat formaat (papier, pdf, shp, dwg, …) naar de planaanvrager, vanaf nu worden plannen in het XML formaat gedeeld volgens de IMKL standaard. Ook in Nederland wordt er gebruik gemaakt van een IMKL standaard maar jammer genoeg zijn de Nederlandse IMKL standaard en Vlaamse IMKL standaard niet dezelfde, gelukkig zijn ze wel sterk gelijkend aangezien ze beiden de richtlijnen van INSPIRE volgen. Dankzij de nieuwe fase in het KLIP decreet, zag Merkator de mogelijkheid om zijn GeoMerk platform uit te breiden naar de Vlaamse markt. “De veranderingen in de Nederlandse wetgeving en het ingaan van de Digitale Fase van de Vlaamse wetgeving, was een unieke opportuniteit voor beide lokale Merkator bedrijven om de handen in elkaar te slaan.”, zegt Geert De Coensel, oprichter en directeur van Merkator België. “Deze unieke samenwerking zorgt voor heel wat schaalvoordelen wat betreft de ontwikkeling, het onderhoud en de support, zodat we dit nieuwe platform ook in Vlaanderen hebben geïntroduceerd.”  

Verschillen tussen KLIC Nederland en KLIP Belgïe

KLIC Services – Nederland KLIP Services – België
Wettelijke antwoord termijn 1 werkdag 5 werkdagen
Beheerder Het Kadaster Informatie Vlaanderen
Controle Agentschap Telecom Geen controle
Technisch Push bij nieuwe aanvraag Pull voor nieuwe aanvraag

De kracht van de applicatie is niet in het automatisch beantwoorden van planaanvragen, dat is technisch gezien kinderspel. Merkator maakt het met de GeoMerk-applicatie mogelijk om zelfs voor niet GIS-analysten, op een eenvoudige manier GIS-analyses uit te voeren. “Waar heeft deze aannemer de voorbije 6 maanden gegraven op ons grondgebied?”, “Wie heeft er de voorbije 2 jaar gegraven voor dit huis, dat nu last heeft van een rioolgeur in de straat?”, “Hoe vaak wordt er gegraven in onze gemeente?”, … Vroeger was het zeer moeilijk om deze vragen te beantwoorden, via de GeoMerk applicatie van Merkator gaat dit zeer eenvoudig.

Onderstaande screenshot geeft een eerste indruk van de applicatie. Alle planaanvragen van het laatste jaar worden op de kaart getoond en zijn doorzoekbaar in een tabel (onderaan). Elke planaanvraag kan ook geïnspecteerd worden om de details te inspecteren. De eigen kabel en leiding lagen (riolering, water, electriciteit, extra plannen, …) staan uitgeschakeld.

Merkator ondersteunt ook de conversie van IMKL naar SHAPE (SHP) of DWG met een online conversie tool.

GeoMerk heeft in Vlaanderen reeds 6000+ planaanvragen afgehandeld sinds januari 2016, in Nederland zijn dat er meer dan 800’000 sinds de start van KLIC-WION (2010).

Update (januari 2018). Naast KLIC-WION en KLIP Digitale Fase, ondersteunt GeoMerk ook KLIM-CICC, het federaal initiatief van België omtrent deze graaf-problematiek. In het voorjaar van 2018 zal KLIM-CICC een update krijgen waardoor GeoMerk nog beter kan integreren. GeoMerk wordt zo het eerste platform dat 3 wetgevingen ondersteunt: KLIC-WION, KLIM-CICC en KLIP Digitaal.

geomerk-klipservices-aalst

Klik om te vergroten. Geomerk applicatie van Merkator ondersteunt kabel en leiding beheerders door automatisch planaanvragen te beantwoorden.