BeGeo 2019. Na het bijwonen van een inspirerende Geo-Gathering, breekt het moment aan waarbij je naar huis gaat met een hoofd dat zoemt van gedachten, ideeën en de vraag hoe  deze puzzelstukjes bij elkaar kunnen gebracht worden om tot de Ultieme Connectie te komen. De kern van deze dag was snel duidelijk.

© begeo

Geo is Hot. Geo is overal rondom ons, ingeburgerd en broodnodig in de meest vanzelfsprekende zaken, zonder dat we ons daar steeds bewust van zijn. Geo-toepassingen gaan van zoeken naar de dichtstbijzijnde bakker tot jagen naar Pokémons, maar ook hoe we onze mobiliteit beter kunnen organiseren of hoe de veiligheid in ons land te verzekeren? Belangrijke thema’s zoals mobiliteit, economie, duurzaamheid, veiligheid, … werden besproken. Dit met een grote nadruk op volgende zaken: Overzicht, integratie, samenwerking, maar ook de nood aan een sterke datakwaliteit.

© begeo 2019

Overzicht ? In vele use-cases is er nood aan overzicht om een complexe situatie correct te kunnen evalueren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gevaarlijke situatie, zoals een brand. Hier moet rekening gehouden worden met verschillende factoren om de impact in te schatten, maar ook hoe deze impact beperkt kan worden. Een goede planning en een goed beheer valt en staat namelijk bij de bronnen waarover je beschikt en hoe je deze kan samenbrengen tot één overzichtelijk geheel.  

Maar geen overzicht zonder integratie. We worden namelijk voortdurend gebombardeerd met informatie, maar ook met ontelbaar veel toepassingen en manieren om deze informatie te verwerken, te raadplegen en te gebruiken. Hierdoor verliezen we al gauw het overzicht, en is dat nu net niet het doel? Integratie van verschillende toepassingen in één platform, met de nodige filter op relevantie. Het is een moeilijke, maar cruciale oefening om op een efficiënte manier een globaal overzicht te bereiken.

Overzicht over verschillende entiteiten die één geheel vormen. Naast overzicht, is er steeds samenwerking nodig tussen de verschillende betrokken partijen om tot een oplossing te komen. Ook dit is een uitdaging voor onze sector, door enerzijds te streven naar conformiteit en conventies, maar ook door een platform aan te bieden waarbij deze partijen samenkomen en kunnen interageren.

Maar al deze inspanningen kunnen teniet gedaan worden, indien de kwaliteit van de aangeboden data niet bewaakt worden. Alles valt of staat namelijk bij datakwaliteit. Het zal niet de eerste keer zijn dat een restaurant overkop gaat, gezien er op Google Maps foutief aangeduid staat dat deze permanent gesloten is. Of meer fatalistisch, indien de hulpdiensten uitrukken naar de verkeerde locatie, en het brandje niet meer te blussen valt.

Wie een optelsom maakt van bovenvermelde zaken, komt onvermijdelijk tot de conclusie dat Geo-Sector nog genoeg maatschappelijke en technische uitdagingen op zijn bord heeft liggen.

Wij kunnen bevestigen: Het is alvast een boeiende tijd voor de Geo-Informaticus!

Gaëlle Seffers

Gaëlle Seffers

Junior Geo-ICT Consultant (Eagle / GIPOD)

Gaëlle Seffers heeft een Master in Geographic Information Science en Cartography van de Universiteit van Gent. Ze is gestart in het Eagle team (inname openbaar domein en evenementen voor Smart Cities) waar ze verantwoordelijk is voor de Functionele Analyse, Testing en Support.