In de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen (link VVSG) worden er verschillende afspraken gemaakt tussen nutsbedrijven en beheerders van het openbaar domein. Een van de afspraken heeft betrekking tot de sperperiode: De periode na uitvoering van werken waarin er geen nieuwe werken mogen worden uitgevoerd.

Het doel is duidelijk: minder hinder en duurzaam beheer van het openbaar domein. De lokale besturen hechten veel belang aan het respecteren van de sperperiode maar vandaag is de controle en het beheer van deze sperperiodes niet eenvoudig.

Verplichtingen m.b.t. Sperperiode

Van de besturen die de code ondertekenen, wordt verwacht dat er een digitale lijst wordt bijgehouden van de sperperiodes van alle werken (eigen werken en werken van andere opdrachtgevers). Deze lijsten bevatten minimaal de straten en huisnummers waar de sperperiode geldt en het begin en het einde van de sperperiode. Vele besturen aarzelen om de code voor infrastructuurwerken te ondertekenen net omdat het bijhouden van de sperperiodes niet eenvoudig is. Er is duidelijk nood aan gebruiksvriendelijke oplossing. 

Beheer Sperperiode

Met de module “Beheer Sperperiode“, geven we steden en gemeenten de mogelijkheid om de “Code voor infrastructuur – en nutswerken langs gemeentewegen” eenvoudig na te leven wat betreft de verplichtingen omtrent de sperperiode.

Hoe maken we dit mogelijk?

  1. De gemeente kan zelf de lijst bijhouden van sperperiodes door deze eenvoudig in te tekenen op de kaart.
  2. Het delen van deze lijst van sperperiodes met nutsmaatschappijen kan zeer eenvoudig via de export functionaliteit.

Deze module “Beheer Sperperiode” wordt voorzien bij het platform Eagle. Eagle is het meest gekozen platform voor steden en gemeenten om vergunningen van innames openbaar domein te beheren, en de automatisch koppeling naar GIPOD te voorzien. Dankzij Eagle worden vergunningen 3x sneller verwerkt en wordt het GIPOD decreet juist nageleefd. Waarom wordt deze module voorzien via het Eagle platform?

  1. Visuele controle bij aanvraag signalisatievergunning: valt de aanvraag in de zone van een sperperiode?
  2. Vergunning voor nieuwe werken die aanleiding geeft tot een sperperiode? Teken eenvoudig een nieuwe zone in.

Op deze manier kan het lokale bestuur zeer eenvoudig voldoen aan de verplichtingen van de “code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen” met betrekking tot de sperperiode.

Interesse om uw sperperiodes beter te beheren?

Luc De Heyn

Luc De Heyn

Business Development Manager - Merkator

Luc De Heyn is verantwoordelijk bij Merkator voor nieuwe business opportuniteiten. Daarnaast leidt hij de nieuwe software initiatieven die te maken hebben met GIPOD, KLIP en de lokale besturen zoals Eagle, Geomerk, IMKL Conversie, …