Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein, kortweg GIPOD, zorgt voor de uitwisseling van informatie over geplande innames van de openbare weg. Het GIPOD decreet legt het wettelijke kader vast omtrent de  terminologie, de verplichtingen en ook de handhaving. Uiteindelijk heeft GIPOD twee concrete doelstellingen:

 1. Minder Hinder: hinder gerelateerd aan geplande innames van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest zal beperkt worden dankzij betere coördinatie.
 2. Centralisatie van informatie: iedereen kan nu via hetzelfde platform de status van het openbaar domein analyseren. Hulpdiensten zoals Brandweer en Ziekenwagens moeten steeds op de hoogte zijn van werken en bepaalde omleidingen, maar uiteindelijk profiteert iedereen van betere informatie voorziening: de burger, de gemeente, de transportsector, …

Korte samenvatting van GIPOD decreet

Het GIPOD decreet behandelt 4 entiteiten: werkopdrachten, synergie, andere inname en omleiding.

 • Werkopdrachten worden opgedeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van de grootte van de ingenomen ruimte. Vanaf 01/07/2016 zijn er verplichtingen om werkopdrachten in te geven binnen bepaalde termijnen. Niet elke type werkopdracht moet worden ingegeven: dit is afhankelijk van de categorie en de hinder die veroorzaakt wordt.
 • Andere Innames is een zeer algemene entiteit die elke inname bevat die geen werkopdracht is. Een “Andere Inname” is dus een zeer ruim begrip: van betoging tot wielerwedstrijd, containers en terrassen, enzovoort. Er zijn geen specifieke verplichtingen vanuit het GIPOD decreet om deze innames te melden.
 • Synergie gaat over het samenwerken tussen initiatiefnemers om bepaalde werken gecoördineerd uit te voeren. Het GIPOD decreet verplicht vanaf 01/07/2016 de registratie van een synergie-interessezone die minstens het bestaande werkingsgebied dekt. Ook voor grote werkopdrachten (categorie 1) is de initiatiefnemer verplicht om een synergieaanvraag uit te sturen (hier zijn wel vrijstellingen voor).
 • Omleidingen horen bij werkopdrachten of andere innames, en zijn een aanduiding op de kaart van een alternatieve route die gebruikers kunnen volgen in geval van een geplande inname van de openbare weg. Het aanduiden van een omleiding is voorlopig optioneel.

Vanzelfsprekend is het verplicht om het GIPOD platform up-to-date te houden: binnen de 3 dagen nadat men kennis heeft van een wijziging, moet het GIPOD platform aangepast worden.

Impact van GIPOD voor een stad of een gemeente?

We behandelen de impact van het GIPOD decreet aan de hand van de 4 GIPOD entiteiten:

 • Werkopdrachten: aangezien een stad of gemeente relatief weinig werkopdrachten moet uitvoeren die grote hinder veroorzaken, is de impact voor de dagelijkse werking eerder beperkt. Voor de 10-tal werkopdrachten moet er tijdig een entiteit aangemaakt worden.
 • Synergie: de gemeente moet zijn synergie-interessezone opmaken en bij grote werkopdrachten ook een synergieaanvraag versturen. Ook hier is de impact beperkt omdat dit zelden voorkomt.
 • Andere Innames en Omleiding: aangezien er geen verplichtingen zijn, is er eigenlijk geen impact. Al biedt het gebruik van GIPOD wel enkele mogelijkheden.

Mogelijkheden van GIPOD voor een stad of een gemeente?

De verplichtingen van het GIPOD decreet zijn beperkt maar het biedt wel veel voordelen: efficiëntie voor de gemeente en de burger.

De verplichtingen van het GIPOD decreet zijn beperkt maar het biedt wel veel voordelen: efficiëntie voor de gemeente en de burger.

De impact van het GIPOD decreet kan dan wel zeer beperkt zijn, toch is er een zeer groot voordeel aan het gebruik van GIPOD als centraal platform om alle innames te melden: minder hinder en minder kans op conflicten (zoals het vergunnen van een container op een omleiding van een werkopdracht). Dit zou betekenen dat elke inname die een gemeente vergunt – zoals een betoging, een wielerwedstrijd, container, werfkraan – zou moeten melden in het GIPOD platform.

Vandaag is het vergunningsproces bij een gemeente complex: verschillende diensten moeten adviezen geven, de aanvraag wordt verwerkt met verschillende software toepassingen, en vaak moet men vele vergunningen verwerken. De werkdruk is dus reeds hoog en een extra taak “GIPOD melding” is eigenlijk niet gewenst.

Vandaar dat Merkator het vergunningsplatform Eagle heeft ontwikkeld: Eagle ondersteunt het vergunningsproces voor steden en gemeenten van A tot Z zodat deze extra taak automatisch gebeurt en het hele proces ook eenvoudiger verloopt.. Eagle is het enige platform dat het hele proces ondersteunt, niet enkel de online aanvraag, ook advisering, het opstellen van een signalisatieplan, facturatie, integratie met mobile mapping, en veel meer.

De voordelen zijn legio:

 • geen papierwerk maar radicaal digitaal
 • eenvoudige controle in de straat: is een inname wel correct vergund?
 • de burger heeft sneller een vergunning
 • de burger heeft gegarandeerd geen conflicten dankzij de uitvoerige conflictdetectie

Hoe kan een gemeente het GIPOD decreet optimaal gebruiken? Dat leest u op deze pagina.

Een samenvatting van de impact van het GIPOD decreet, kan hieronder worden gelezen: