Eagle Evenementen

Kan het beheren van evenementen ook efficiënter voor uw bestuur? Maak kennis met het nieuwe evenementenloket!

Wegens het succes van Eagle, staat alle informatie over Eagle op een aparte website. Volg onderstaande link voor meer info.

Z

Slim, dynamisch aanvraagformulier

Stel de juiste vragen op basis van vorige antwoorden.
Zorg dat de veiligheid van het evenement goed kan ingeschat worden.
Zorg voor extra vergunningen voor geluid en/of drank.
Klein evenement? Groot evenement? Dankzij dit slimme aanvraagformulier heeft u maar 1 aanvraag nodig!

Overzicht

Beheer uw evenementen online en niet in uw e-mail inbox.
Toegankelijk voor de collega’s met de juiste rechten.
Eenvoudig online advies geven en opvolgen.
Overzicht van alle evenementen en de status.
Eenvoudig behandelen van wederkerende evenementen.

Inname Openbaar Domein

Evenementen met impact op openbaar domein?
De signalisatievergunning wordt parallel behandeld via Eagle Inname Openbaar Domein.
Automatische conflictdetectie en 100% conform GIPOD.
Mogelijkheid tot professionele signalisatieplannen, omleidingen, …
Garandeer de verkeersveiligheid, dankzij Eagle.

Het vergunningsproces met Eagle

  1. Dankzij Eagle heb je snel een overzicht over de nodige vergunningen en/of adviezen bij elke aanvraag.
  2. Vraag de nodige interne/externe adviezen, en geeft elke adviseur toegang tot het dossier.
  3. Zijn alle adviezen positief (veiligheid, materiaal, …) en is elke vergunning in orde (geluid, drank, inname openbaar domein, …)?
  4. Presenteer het dossier op het college en zorg voor efficiënte goedkeuring!

U wenst een demo of brochure?

Ontdek wat Eagle kan betekenen voor uw bestuur.

Merkator
Adres: Vliegwezenlaan 48, 1732 Zellik
Telefoon: +32 2 3092 112

Wat zijn de voordelen voor de Evenementencoördinator?

Slim, Dynamisch Aanvraagformulier

Eagle biedt een standaardset van vragen voor het aanvraagformulier. Dit generiek aanvraagformulier is tot stand gekomen door een intense samenwerking met 10 piloot besturen: van kleine gemeente tot grote stad, maar ook Politie en Brandweer waren betrokken. Of er nu een evenement wordt georganiseerd in Knokke-Heist, Damme, Laarne, Tielt of Dendermonde – dezelfde vragen zijn van toepassing. Deze set van vragen stelt u in staat om alle courante evenementen te kunnen aanvragen: van klein straatfeest tot groot festival.

Heeft u enkele specifieke vragen die erg “lokaal” zijn? Dan kunnen deze worden toegevoegd aan het aanvraagformulier.

Op deze manier bouwt Eagle aan een generiek proces in heel Vlaanderen, voor zowel innames openbaar domein als de evenementen.

 

Overzicht

Vandaag worden evenementen bijgehouden in een gedeelde kalender, gedeelde e-mailbox en/of een Excel lijst. Voor uw collega’s is het niet altijd duidelijk wat de status van de vergunning is en/of hoeveel werk er nog moet gebeuren om het dossier af te werken. Veel communicatie gebeurt via e-mail en is niet transparant voor alle collega’s.

Dankzij Eagle Evenementen heeft iedereen een zicht op alle dossiers, zowel de lopende als reeds behandelde dossiers. U weet in één oogopslag hoeveel werk er nog moet gebeuren om bepaalde dossiers te vergunnen.

Hoeveel Evenementen dossiers moeten wij jaarlijks behandelen? Hoeveel buurtfeesten worden er georganiseerd?” – Vragen van het Lokaal Management Team of Schepenen kan u direct antwoorden.

Hoe staat het mijn aanvraag voor mijn buurtfeest? Wanneer zal de vergunning klaar zijn? …” – Vragen van de burger kan u direct beantwoorden.

Belangrijk: niet enkel u, de evenementencoördinator, kan deze vragen beantwoorden – maar iedereen. Ook als u geniet van een (welverdiende vakantie).

Impact Openbaar Domein

gipod softwareVele evenementen hebben een impact op het openbaar domein. Dit heeft 2 belangrijke gevolgen voor de vergunning van het Evenement: er is een extra vergunning nodig “Inname Openbaar Domein” én er moet een registratie gebeuren in GIPOD.

Vergunning Inname Openbaar Domein is immers een complex proces: mogelijks is er nood aan een signalisatieplan en omleidingen, zal er advies nodig zijn van andere diensten, … alvorens een vergunning wordt goedgekeurd. Wordt de signalisatievergunning goedgekeurd? Dan zie je dat direct in Eagle Evenementen overzicht.

De registratie in GIPOD is niet enkel een verplichting van zodra er grote hinder is, het biedt ook grote voordelen.

  1. Dankzij Hinder in Kaart van Geopunt, kunnen alle weggebruikers op de hoogte worden gebracht van de verwachte hinder.
  2. U kan controleren of er geen conflict is op het openbaar domein met andere (reeds vergunde) innames of werkzaamheden.
  3. U kan garanderen aan de evenementorganisator dat er geen conflict zal zijn moet toekomstige vergunningsaanvragen inname openbaar domein.
Gedaan met e-mails

Vandaag werkt de cel evenementen of de Evenementencoordinator vaak met een e-mail inbox voor alle communicatie. Communicatie naar de burger met extra vragen en opmerkingen, of adviezen van brandweer, politie, interne diensten, …

Deze communicatie is niet zichtbaar voor iedereen, en u heeft geen overzicht over de status van bepaalde dossiers.

Dankzij Eagle Evenementen kan u taken verzenden naar uw adviseurs, zij geven advies in Eagle en het is direct zichtbaar voor alle collega’s. Zijn alle adviezen positief, dan staat de vergunning klaar om geauthoriseerd te worden! Is er een negatief advies, dan wordt de dossierstatus aangepast naar ‘probleem’ zodat je het snel kan oplossen. Gedaan met e-mails en méér overzicht!