Dagelijks zetten heel wat actoren zich in om het aantal verkeersslachtoffers tot een minimum te beperken: overheden op verschillende niveaus, politiezones, scholen, bedrijven, onderzoekers, verenigingen, geëngageerde burgers,…

Hoe zorgen we ervoor dat we de inspanningen van al deze verschillende actoren en beleidsniveaus optimaal op elkaar kunnen afstemmen? Hoe kunnen we doelgericht samenwerken om zo te komen tot minder verkeersslachtoffers? Dat is de grote vraag van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2017.

Hinder van geplande innames

Geplande innames openbaar domein zoals containers, wielerwedstrijden en werkzaamheden brengen grote hinder met zich mee en leiden vaak tot onveilige situaties. Vandaag worden deze geplande innames vergund door het lokale bestuur (stad, gemeente of politiezone) maar deze procedure gaat samen met een grote administratieve rompslomp waardoor er soms fouten gebeuren.

De focus van Eagle bestaat erin om de veiligheid van deze geplande innames te verbeteren door enerzijds de administratieve overlast weg te nemen en door anderzijds de juiste tools aan te reiken om de gevolgen van de inname beter te kunnen evalueren. Dankzij Eagle kunnen ook professionele signalisatieplannen opgesteld worden die de veiligheid kunnen garanderen.

De strijd voor de beperking van verkeersslachtoffers moet op vele fronten gestreden worden. Eagle zorgt voor betere samenwerking tussen vergunningsaanvragers, de lokale overheid en de adviserende/controlerende functie van de politie.

Hoe kunnen we uw bestuur ondersteunen?

Bezoek onze stand tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid op 20 maart 2017 te Brugge. Merkator is trots om samen met Vanden Broele Gouden Partner te zijn van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2017.
Praktische Details Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2017

  • 20 maart 2017
  • Concertgebouw Brugge
  • Website met programma en meer informatie.

Eagle, het slimme vergunningsplatform van Merkator, helpt steden en gemeenten om vergunningen inname openbaar domein efficiënt en digitaal te verwerken, voorzien van een signalisatieplan, digitale adviezen en volledig conform het GIPOD decreet.

Met eGovFlow®, het automatisch webloket voor alle besturen, kan u de vergunning inname openbaar domein digitaal ondertekend afleveren. Contacteer ons dan voor een demodag in uw buurt.