Begin september 2017 is een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het webplatform ‘GeoWEP’. In het komende anderhalf jaar wordt dit nieuwe Geo-informatieplatform gerealiseerd met Geotechnisch Onderzoeksbureau Wiertsema & Partners (WEP), een toonaangevende grondonderzoekspecialist in Nederland. GeoWEP biedt het overzicht in alle voorhanden ondergronddata met een interactieve visie op alle denkbare bodemaspecten.

Door de ontwikkelingen op ICT gebied in de afgelopen decennia in de vorm van computermodellen, digitale beschikbaarheid van data, ontwikkelingen op gebied van artificiële intelligentie en sensortechnologie zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan om een beter beeld te genereren van de ondergrond. Risico’s verbonden aan onzekerheden met betrekking tot die ondergrond kunnen hierdoor beter in beeld gebracht worden en kansen die onze ondergrond ons biedt kunnen hierdoor ook beter benut worden. Dit is van belang voor plannen voor gebiedsontwikkeling, woning- en utiliteitsbouw en (grote) infrastructurele projecten zoals het Hoog Water Bescherming Programma dat in de komende decennia wordt uitgevoerd.

In een unieke samenwerking gaan drie noordelijke partijen vanaf heden aan de slag met het GeoWEP-project. Wiertsema & Partners ontwikkelen de nieuwe technologie met de RUG Geodienst en Merkator BV. Het systeem gaat miljoenen gegevenspunten met complexe attribuutinformatie bevatten en sluit aan bij de opzet van de Basis Registratie Ondergrond (BRO), nieuwe inzichten, rekenmethodieken en protocollen op geotechnisch gebied en heeft als doel om de kansen die al deze nieuwe ontwikkelingen bieden beter te benutten.

Binnen dit State of the Art-project zal

  • RUG Geodienst de technologische innovatie gestalte geven. On the fly visualisaties van tracées op basis van interpolatiealgoritmes en machine learning vormen hiervan de kern.  Het is een uitdaging om de domeinexpertise te vertalen naar een goede technische oplossing en die te combineren met de nieuwste mogelijkheden uit data science en informatietechnologie. Het Geodienst team bestaat uit Niek, Jelmer, Govert en Daniella.
  • Merkator BV zich richten op automatisering en projectmanagement en zal de volgende hoofdcomponenten van GeoWEP bouwen:
    (1) GeoWEP DB, die Open Data en W&P data bevat met ongeveer 350.000.000 records met geïnterpoleerde lithoklasses,
    (2) een GeoWEP Data Management component die de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gevalideerde gegevens controleert en
    (3) een GeoWEP Workflow-component die de belangrijkste workflow-processen ondersteunt. Dit onderdeel is sterk vervlochten met mobiele technologie en hoge precisie GNSS (high precision GPS). Het Merkator-team bestaat uit Maureen,  Wouter en Wijnand.

W&P Director Kees Jan van der Made and Merkator BV Director Pim van der Kleij

The Merkator and W&P Projectmanagers vlnr. Wijnand van Riel and Alain Maas

Vlnr. Merkator BV Director Pim vander Kleij en Senior Project Coördinator Govert Schoof of the Geodienst (Rijksuniversiteit Groningen).