Op 28 juni jl. was Merkator Gold Sponsor op de eerste FOSS4G in Nederland. Deze was georganiseerd op Rijksuniversiteit Groningen die het gastheerschap vervulde. Het was een boeiende dag met veel interessante Open Source Geo-IT presentaties.

Ook werd er druk genetwerkt door in totaal 160 bezoekers. Merkator vindt het belangrijk om bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn en deze daadwerkelijk te ondersteunen omdat zij de missie en visie van Merkator onderschrijven. We danken alle organisatoren en hopen volgend in Delft (?), Wageningen (?) of elders weer prominent aanwezig te zijn.

Presentaties FOSS4G NL 2017

Ronnie Lassche van Merkator Nederland presenteerde een sterke case rond de combinatie van gdal_rasterize en numpy voor de berekening aardappelmoeheid voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Ministerie van Economische Zaken). Voor dit onderzoek werd griddata van 12 jaar gebruikt om een kaartlaag van 3 miljoen vlakken te creëeren. Het resultaat is een complexe berekening voor 546.250.000.000 cellen, dit wordt voorlopig uitgevoerd op 2 cores en gebeurt in 2 uur tijd. Wekelijks wordt de dataset vernieuwd en herberekend om steeds met de laatste resultaten te kunnen verder werken.

De presentatie vind je hier. Voor de overige presentaties van FOSS4G kan je hier terecht.