Eind juli 2017 werd GIPOD 4.4 uitgerold op de bèta omgeving van GIPOD. In deze blogpost brengen we een kort overzicht van de veranderingen die u nu reeds kan testen in beta, en waarvoor de release gepland is op dinsdag 12 september 2017. We weten dat onze lezers weinig tijd hebben, dus vallen we graag met de deur in huis: wat is de impact voor steden en gemeenten (Eagle) en de nutsbeheerders (Mipoda)? Na deze impact analyse, volgen meer details omtrent het GIPOD uitvoeringsbesluit en de nieuwe instellingen in GIPOD 4.4.

Impact voor Eagle-gebruikers: extra alarmen

De impact van GIPOD 4.4 voor steden en gemeenten die Eagle gebruiken, is klein. Elke organisatie zal enkele instellingen moeten aanvullen, maar daarna is de enige impact: extra alarmen om omleidingen te beoordelen en/of te beheren. Aangezien de steden en gemeenten meestal verantwoordelijk zijn voor alle manifestaties in te geven in GIPOD, komen de extra alarmen enkel van werkopdrachten van externe partijen.

Voor elk van deze werkopdrachten telkens een oordeel geveld zal moeten worden of een omleiding nodig is en optioneel om een omleiding in te tekenen. Deze alarmen kunnen perfect beheerd worden vanuit Eagle.

Impact voor Mipoda-gebruikers: klein

De impact van GIPOD 4.4 voor nutsbeheerders (gebruikers van Mipoda) is ook klein. Er worden vandaag relatief weinig omleidingen getekend bij werkopdrachten, omdat het tot nu toe niet verplicht was. Vanaf GIPOD 4.4 is de verplichting meer aanwezig, maar de verplichting verschuift meer richting het lokale bestuur (om te oordelen en de omleiding te beheren). Het lijkt ons echter aangewezen om voor grote werkopdrachten, waarvoor typisch wordt samengewerkt met een signalisatie maatschappij, om een voorstel tot omleiding steeds in te tekenen. 

Updates voor Mipoda en Eagle

We plannen in de loop van het najaar enkele kleine aanpassingen omtrent “omleidingen” in Eagle en Mipoda. Merkator onderzoekt dagelijks het gebruik van Eagle/Mipoda en GIPOD, en luisteren continu naar de voorstellen van onze gebruikers, dus als we merken dat er aanpassingen nodig zijn, zullen deze tijdig worden uitgevoerd.

Hierboven heeft u de korte samenvatting gelezen. Wilt u meer details lezen, dan bevatten volgende paragrafen zeker interessante lectuur.

Omleidingen: wat bepaalt het uitvoeringsbesluit?

Het nieuwe uitvoeringsbesluit van 09/12/2016 heeft duidelijkheid gebracht met betrekking tot termijnen en verantwoordelijkheden om bepaalde informatie te registreren in GIPOD. In deze GIPOD update ligt de focus op omleidingen. Wat bepaalt het GIPOD uitvoeringsbesluit met betrekking tot GIPOD?

Elke omleiding wordt ofwel door de gemeente, ofwel door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de gemeente heeft aangewezen, ingegeven in het GIPOD. Het initiële voorstel van omleiding wordt uiterlijk drie weken vóór de geplande aanvang van de omleiding ingegeven.

Minstens de volgende informatie over de aangevraagde omleiding moet worden ingegeven in het GIPOD: het traject, de richting, de periode, een beschrijving, de weggebruikers die de omleiding moeten volgen.

Dit is een samenvatting, meer informatie via de Vlaamse Codex.

GIPOD 4.4: nieuwe instellingen voor omleidingen

 • gipod software(voor stad of gemeente) Wie oordeelt of omleiding nodig is?
 • (voor stad of gemeente) Wie  beheert omleidingen?
 • Basiscontactgegevens voor omleidingen
 • Status van omleidingen
 • URL voor omleidingen
 • Nieuwe alarmen

Elk lokaal bestuur moet dus kenbaar maken welke organisatie zal oordelen of een omleiding nodig is bij een werkopdracht/manifestatie én welke organisatie verantwoordelijk is voor het beheer van de omleiding. De aanpassingen kan u hier alvast bekijken.

Contactgegevens voor omleidingen

Net zoals manifestaties en werkopdrachten, kunnen nu ook contactgegevens bij omleidingen worden toegevoegd. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen publieke en interne contactgegevens.

Status van omleidingen

Voortaan zullen omleidingen ook statussen meekrijgen: voorstel, in aanvraag, vergund.

Vanaf deze versie van GIPOD kunnen 3 type gebruikers omleidingen voorstellen: beheerders van de inname, de beoordelaars of en omleiding nodig is en de beheerders van de omleiding. Van zodra een omleiding de status “in aanvraag” krijgt, zal enkel de beheerder van de omleiding aanpassingen kunnen maken en de status wijzigen in “vergund”. Het zal ook mogelijk zijn om het beheer van de omleiding over te dragen naar een andere organisatie, dit kan zinvol zijn voor omleidingen die over gemeentegrenzen heen gaan.

URL voor omleidingen

Voortaan kan men ook een URL meegeven bij een omleiding. Deze URL kan bijvoorbeeld verwijzen naar het signalisatieplan. Deze URL kan dan ontsloten worden via de public API.

Eagle zal hiervoor standaard de URL publiceren naar een A0-pdf versie van het opgemaakte signalisatieplan (met verkeersborden en omleiding). Dit betekent dat de gebruikers niet moeten te doen, tenzij een aangepast signalisatieplan gebruikt zal worden (bijvoorbeeld opgesteld door een signalisatiebureau).

Drie nieuwe Alarmen

GIPOD werkt met “Info en Alarmlijsten” om gebruikers te helpen om de GIPOD data perfect op orde te houden. Zo krijgt u bijvoorbeeld een alarm als de hinder niet correct is ingevuld. De nieuwe functionaliteit rond de omleidingen gaat dus gepaard met 3 extra alarmen.

 1. Beoordeling: “Is een alarm nodig?”
  Van zodra een werkopdracht de status “concreet gepland” krijgt, of wanneer een manifestatie wordt aangemaakt, moet er beoordeeld worden of een omleiding nodig is. Dit gaat gepaard met een alarm voor de organisatie die is ingesteld om de beoordeling uit te voeren op het grondgebied.
 2. Omleiding niet tijdig in beheer/ingegeven.
  Indien een omleiding nodig is, maar deze is 4 weken voor de aanvang nog niet ingegeven, krijgt de organisatie verantwoordelijk voor beheer van een omleiding een alarm. Het decreet stipuleert dat een omleiding minstens 3 weken voor de aanvang in GIPOD aanwezig moet zijn, dus dan heeft deze organisatie nog 1 week de tijd om de omleiding te registreren.
 3. Omleiding niet vergund – 1 week voor aanvang
  Als de omleiding niet de status “vergund” heeft, 1 week voor aanvang, dan zal de organisatie verantwoordelijk voor het beheer van de omleiding, een alarm ontvangen.

 

Meer weten?

De officiële release notes van GIPOD 4.4 zijn hier te downloaden. De nieuwe uitleg over de GIPOD 4.4 webtoepassing bevat ook screenshots (hier) om u te helpen bij de nieuwe instellingen.
Voor vragen en suggesties met betrekking tot Eagle en Mipoda, verwijzen we u graag naar onze helpdesk: https://merkator.freshdesk.com.
Voor vragen en suggesties met betrekking tot GIPOD 4.4, verwijzen we u graag naar de helpdesk van AGIV: informatie.vlaanderen@vlaanderen.be.

Eagle

Eagle is een software om vergunningen inname openbaar domein te beheren voor steden en gemeenten, perfect geïntegreerd met GIPOD.

Mipoda

Mipoda is een software die de interne workflows van nutsbeheerders koppelt met GIPOD (werkopdrachten en synergie-aanvragen).

Luc De Heyn

Luc De Heyn

Business Development Manager - Merkator

Luc De Heyn is verantwoordelijk bij Merkator voor nieuwe business opportuniteiten. Daarnaast leidt hij de nieuwe software initiatieven die te maken hebben met GIPOD, KLIP en de lokale besturen zoals Eagle, Geomerk, IMKL Conversie, …