gipod verplichtingen 2019 eagle

Het GIPOD decreet zou vanaf maart 2019 heel wat strenger worden met betrekking tot de verplichte registraties van innames zoals parkeerverbod, evenementen, omleidingen en werkopdrachten. De Vlaamse regering besliste echter om deze datum uit te stellen tot 1/6/2021. Het GIPOD platform is namelijk dringend aan vernieuwing toe (lees meer waarom GIPOD vernieuwt) en deze upgrade van GIPOD staat al in de steigers maar is nog niet klaar. Het zou dus niet slim zijn om iedereen te verplichten om het huidige GIPOD te gebruiken terwijl de nieuwe GIPOD al in de steigers staat.

Onderstaande informatie zal dus pas van kracht worden op 1/6/2021 en niet vanaf 1/2/2019

  • Elke werkopdracht van categorie 2 als vermeld in artikel 8 van het GIPOD-decreet, die ernstige hinder zal veroorzaken, wordt ingegeven in het GIPOD door de initiatiefnemer of door een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de initiatiefnemer heeft aangewezen;
  • Elke werkopdracht van categorie 3 als vermeld in artikel 8 van het GIPOD-decreet waarvoor een omleiding voor het gemotoriseerd verkeer vereist is, wordt ingegeven in het GIPOD door de initiatiefnemer of door een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de initiatiefnemer heeft aangewezen;
  • Elke omleiding als vermeld in artikel 12 van het GIPOD-decreet van 4 april 2014 wordt ofwel door de gemeente, ofwel door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de gemeente heeft aangewezen, ingegeven in het GIPOD;
  • Elke andere geplande inname als vermeld in artikel 9 van het GIPOD-decreet die ernstige hinder zal veroorzaken, wordt, door de gemeente, of door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de gemeente heeft aangewezen, ingegeven in het GIPOD, tenzij de gemeente daar onmogelijk kennis van kan hebben.

Meer info over dit uitstel vindt u via deze link.

Het Eagle Platform

Vandaag ondersteunt het Eagle platform meer dan 50 slimme steden en gemeenten, 4 netwerkbeheerders, 7 politiezones. Geen van onze klanten is gestart met Eagle omwille van de GIPOD verplichtingen.

Wie voor Eagle kiest, bespaart tijd, werkt efficiënter en zorgt voor een veiliger openbaar domein. Dat u dankzij Eagle automatisch conform GIPOD werkt – is een handige bijwerking 🙂

Start met Eagle omdat

✓ de hinder op uw openbaar domein beter beheerd moet worden,
✓ uw burgers sneller geholpen moeten worden,
✓ omdat uw dossierbehandelaars teveel tijd verliezen met administratie,
✓ omdat de politie vandaag geen eenvoudige tool heeft voor advies, handhaving en controle,
✓ …

Er zijn genoeg voordelen, vraag dat maar aan de meer dan 500 gebruikers, 60 referenties en meer dan 35000 burgers die Eagle gebruiken.

Meer weten over Eagle?

Luc De Heyn

Luc De Heyn

Business Development Manager

Luc De Heyn is Business Development Manager bij Merkator, met een focus op de lokale overheid. Hij is steeds op zoek naar mogelijke verbeteringen in complexe processen en hoe GIS of de kaart de workflows hierbij kan vereenvoudigen en/of automatiseren. Toepassingen als Vergunningsplatform Eagle, KLIP platform GeoMerk, Hinder-in-Kaart zijn succesvolle co-creaties met slimme steden en gemeenten.