Wanneer je iets op de openbare weg wilt plaatsen op het grondgebied van gemeente Ingelmunster, moet steeds een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Het bestuur zal deze aanvraag controleren op de veiligheid, advies inwinnen van de juiste instanties en, indien er geen problemen zijn, uw vergunning tot inname openbaar domein goedkeuren.

Het gemeentebestuur van Ingelmunster maakt hiervoor gebruik van Eagle, het slimme vergunningsplatform van Merkator, om deze procedure te ondersteunen. De dossierbehandeling van deze vergunningen verloopt eenvoudig en gestroomlijnd en conform de verplichtingen van het GIPOD decreet. De aanvrager krijgt daardoor een vergunning waarbij de veiligheid beter gegarandeerd kan worden omdat er eenvoudig een signalisatieplan kan worden toegevoegd.

Inname Openbaar Domein – Ingelmunster

Hoe gaat u te werk?

  1. Via het online formulier, stuurt u de aanvraag tot inname openbaar domein naar het bestuur van Ingelmunster.
  2. Het bestuur verwerkt de aanvraag.
  3. Bij goedkeuring ontvangt u de vergunning via e-mail.

Meer informatie kan u vinden op de website van Gemeente Ingelmunster.

Merkator ontwikkelt software om geospatiale workflows te optimaliseren. Eagle is één van onze producten die het vergunningsproces vereenvoudigt en integreert met GIPOD.