Wie een stukje van het openbaar domein wenst in te nemen in de Gemeente Laarne, moet hiervoor een vergunning aanvragen. Vroeger was het vergunningsproces traag en complex en zeker niet foutloos: het was quasi onmogelijk om conflicten op het openbaar domein uit te sluiten omdat de informatie nooit centraal beheerd werd.

Sinds januari 2017 maakt Gemeente Laarnem gebruik van Eagle om het vergunningsproces te vereenvoudigen.

  1. Burgers maken gebruik van een eenvoudig online aanvraagformulier.
  2. Gemeente Laarne kan eenvoudig conflicten opsporen en vermijden. Indien vereist, kan gemeente Laarne eenvoudig een signalisatie-plan toevoegen.
  3. Het vergunningsproces is grotendeels geautomatiseerd: de burger ontvangt zijn vergunning veel sneller, helemaal in de huisstijl van Gemeente Laarne.

Dankzij Eagle werkt de Gemeente Laarne conform het GIPOD decreet, een Vlaams decreet dat actief is sinds 1/7/2016. Meer informatie over de aanvraag procedure van een inname openbaar domein op het grondgebied van Gemeente Laarne kan u opvragen via de website van Gemeente Laarne.

Vergunningsaanvraag Inname Openbaar Domein – Laarne