inname openbaar domein - ledeOp het grondgebied van Gemeente Lede verboden om ten gevolge van bouw-, onderhouds-, afbraakwerken, … de openbare weg in te nemen zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester.

Hoe vraagt u een vergunning tot inname openbaar domein aan bij Gemeente Lede?

Inname Openbaar Domein in Lede

  1. Stuur uw aanvraag via het online formulier.
  2. Het bestuur onderzoekt uw aanvraag, controleert of er geen conflicten zijn en zal indien nodig een signalisatieplan opstellen.
  3. U ontvangt uw vergunning via e-mail in uw inbox.

Meer vragen bij deze procedure? U kan terecht op deze pagina van Gemeente Lede.

Merkator heeft een online toepassing gemaakt dat het vergunningsproces van Gemeente Lede digitaliseert en integreert met het GIPOD decreet op een zeer eenvoudige wijze. Onderstaande video legt kort uit hoe de software voor inname openbaar domein werkt.

Vergunning Inname Openbaar Domein – Lede