Wie een stukje van het openbaar domein wenst in te nemen in de Stad Tielt, moet hiervoor een vergunning aanvragen. Vroeger was het vergunningsproces niet foutloos. Het was quasi onmogelijk om conflicten op het openbaar domein uit te sluiten omdat de informatie nooit centraal beheerd werd. Met de komst van het GIPOD platform (initiatief van de Vlaamse Overheid) en bijhorende GIPOD decreet wordt dit heel wat eenvoudiger.

Merkator heeft een online toepassing gemaakt dat het vergunningsproces van Stad Tielt digitaliseert en integreert met het GIPOD decreet op een zeer eenvoudige wijze. Onderstaande video legt kort uit hoe de software voor inname openbaar domein werkt.

Inname Openbaar Domein in Tielt

Hoe werkt het SaaS platform Eagle?

  1. Burgers maken gebruik van een eenvoudig online aanvraagformulier.
  2. Stad Tielt kan eenvoudig de aanvragen verwerken: conflicten opsporen en vermijden en indien het nodig zou zijn, kan Stad Tielt eenvoudig een signalisatie-plan toevoegen.
  3. Het vergunningsproces is grotendeels geautomatiseerd: de burger ontvangt zijn vergunning veel sneller in de huisstijl van Stad Tielt.

Dankzij Eagle werkt de Stad Tielt conform het GIPOD decreet, een Vlaams decreet dat actief is sinds 1/7/2016. Meer informatie over de aanvraag procedure van een inname openbaar domein op het grondgebied van Stad Tielt kan u opvragen via de website van Stad Tielt.

Vergunning Inname Openbaar Domein – Stad Tielt