Eagle ondersteunt steden en gemeenten bij het naleven van het GIPOD decreet door o.a. het vergunningsproces te vereenvoudigen. Een burger vraagt een vergunning aan voor een container, verhuislift, parkeerverbod, … en de gemeente moet deze aanvraag analyseren op conflict en – als als er geen conflicten zijn – wordt de vergunning bekrachtigd dankzij een handtekening van een gemachtigde medewerker. Van zodra de vergunning is goedgekeurd, wordt de zone automatisch gesynchroniseerd met het GIPOD platform.

Om in te schatten hoe gevaarlijk het plaatsen van een container is op de rijweg, is het noodzakelijk om te weten hoe breed deze weg is. Meestal kan een medewerker ongeveer inschatten hoe de situatie is, maar niet elke medewerker kent de gemeente als zijn broekzak. Om die reden voorziet Eagle een integratie met de 360° Beeldendatabank.

Koppel GIPOD met 360° Beeldendatabank

Onderstaande video van Informatie Vlaanderen, legt het gebruik uit van de 360° Beeldendatabank aan de hand van een gelijkaardig probleem: is de weg wel breed en hoog genoeg voor de kraanwagen? Is er een noodzaak om een omleiding te voorzien?
Het is dus niet meer dan logisch dat de veiligheid wordt gecontroleerd bij het afleveren van een vergunning. Dankzij Eagle kan je met één knop op de kaart, de 360° Beeldendatabank oproepen om dit te onderzoeken. Is er een omleiding nodig? Dan kan je de omleiding bij de manifestatie ook intekenen vanuit Eagle. Deze omleiding wordt gesynchroniseerd met GIPOD en wordt bijgevoegd bij de vergunning voor de burger.