Verkeer is als de pubertijd: iedereen moet erdoor en hopelijk lukt dit zonder kleerscheuren. Verkeer is gedrag, en gedrag kan gestuurd worden. Mits de juiste aanpassingen die ons gedrag bewust en onbewust beïnvloeden, kunnen we verkeersveiligheid sturen. In dit verslag reflecteert onze collega Luc De Heyn over het grootste congres over verkeersveiligheid in Europa: #VCV19 te Vilvoorde.

Het kan beter, het moet beter.

Als burger merk je al te vaak verkeersonveilige situaties waarvan je soms durft te vermoeden dat ze een symptoom zijn voor het falen van een beleid. Je zou er bijna fatalistisch van worden, alsof het in Vlaanderen niet beter kan, alsof de politiek er niet aan werkt. Het Congres opende mijn ogen: 500 enthousiaste deelnemers met één gemeenschappelijk doel: het kan beter en het moet beter. Er werden talrijke handige tips en tricks aangereikt om direct mee aan de slag te gaan als beleidsmaker of mobiliteitsambtenaar. 

Veilige schoolstraten

Annelies Janssens van de Provincie Vlaams-Brabant focuste op de scholieren. Door jongeren te stimuleren om met de fiets naar school te gaan, zorg je ervoor dat ze later ook meer zullen fietsen. En daarom moet er zo snel mogelijk werk worden gemaakt van veilige schoolomgevingen met veilige schoolroutes. Hiervoor is vanzelfsprekend aangepaste infrastructuur nodig, maar ook regelgeving (schoolstraten met verkeersvrije momenten bij start en einde van de schooldag). Daarnaast is het enorm belangrijk om deze schoolroutes veilig te houden. We kennen allemaal de voorbeelden van grote werven vlakbij de school: deze blokkeren fietspaden, creëren extra vrachtverkeer met gevaarlijke dode-hoeken en veranderen de totale verkeerssituatie. Het lokaal bestuur moet slimmer vergunnen om dit onder controle te houden.

Is het laaghangend fruit geplukt? 

De beste key-note was van Professor Gedragseconomie Wouter Duyck van de UGent, die ervoor opperde om het gedrag in het verkeer te sturen zonder boetes of dure infrastructuurwerken. Is al het laaghangend fruit al geplukt om verkeersveiligheid te garanderen? Wouter Duyck is overtuigd van niet, en toonde ons dat er een nieuwe boom staat om vruchten van te plukken, aan de hand van “nudging”. Wie hier meer over wil weten, lees bijvoorbeeld hoe Stad Antwerpen experimenteert met een quiz aan rode voetgangerslichten zodat er meer mensen zouden wachten tot het groen wordt.

Of hoe een stukje duct tape ervoor kan zorgen dat fietsers zich beter gedragen.

Of hoe een ander stukje duct tape ervoor zorgde dat voetgangers en fietsers hetzelfde stukje openbaar domein veiliger konden gebruiken bij wegenwerken. Wie meer wil weten, lees zeker Daniel Kahneman’s boek ‘Thinking Fast and Slow’.

Save 2.0

Daarnaast kregen we een overzicht van hoe het SAVE charter zich opnieuw heeft uitgevonden tot een SAVE 2.0 charter – met meer focus op het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het minste respect dat we kunnen tonen voor elke verkeersdode, is alle mogelijke oorzaken te gaan onderzoeken zodat we kunnen leren uit onze fouten. Het is al te vaak “de schuld van de chauffeur”, of “de infrastructuur” terwijl ook educatie geen onbelangrijk thema is.

Daarnaast waren er verschillende sterke sessies om de administratie en de politiek tools aan te reiken om voor meer verkeersveiligheid te zorgen. Ministers, schepenen, politie en mobiliteitsambtenaren waren het grootste publiek. Wat toch aantoont dat er iets leeft. En nu maar hopen dat al deze mensen snel aan de slag gaan om de verkeersveiligheid naar boven te trekken.

We kijken al uit naar Vlaams Congres Verkeersveiligheid van 2020 (#VCV20), en hopen dat veel van deze topics aanleiding zullen geven tot een verkeersveiliger Vlaanderen! 

Uitnodiging Webinar

Naar aanleiding van het Verkeersveiligheidscongres 2019, organiseert Merkator een live demonstratie van Eagle. Deze demonstratie is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt, en registratie is verplicht. 

Luc De Heyn

Luc De Heyn

Business Development Manager

Luc is verantwoordelijk voor Eagle, het platform dat zorgt voor een veiliger openbaar domein bij wegenwerken, verhuizen, evenementen. Door alle administratie van het vergunningsproces te automatiseren bij een lokaal bestuur, kan een vergunning 5x sneller worden behandeld, zodat er tijd vrijkomt voor verkeersveiligheid.