Merkator en Vanden Broele ondersteunen steden en gemeenten met de slimme software producten Eagle en eGovFlow®. Gezien het complementaire karakter van beide toepassingen, starten beide ondernemingen vanaf 1 maart 2017 een strategische samenwerking. Onze producten, Eagle en eGovFlow, zullen gebundeld worden om zo tot een nog sterkere oplossing te komen die het grootste deel van de digitale aanvragen van de burgers (attesten, vergunningen, …) kan verwerken op een snelle, eenvoudige en professionele manier.

Geert De Coensel

Geert De Coensel, Directeur van Merkator België, is blij met deze samenwerking:

Merkator staat er om bekend om Geospatiale workflows te vereenvoudigen. Eagle is een perfect voorbeeld: het is een mooie mix van een GIS-toepassing en dossierbeheer met heel wat mogelijkheden maar met een zeer eenvoudige interface. Met Eagle wordt het vergunningsproces vereenvoudigd, maar er was nood aan meer. Twee bijkomende uitdagingen dienden zich aan: authenticatie van gebruikers en de rechtsgeldigheid van een digitale vergunning. De expertise van Vanden Broele en de kracht van eGovFlow® hebben ons overtuigd om deze samenwerking te starten.

In de komende weken zullen verschillende seminaries worden gegeven over heel Vlaanderen, zo geven Vanden Broele en Merkator een opleiding over de problematiek van GIPOD, dossierbeheer, vergunningen, rechtsgeldigheid, … Hou onze website in de gaten voor meer informatie.

Het Automatisch Webloket – eGovFlow

Met eGovFlow®, het automatisch webloket voor alle besturen, kan u de vergunning inname openbaar domein digitaal ondertekend afleveren. Lees meer over de mogelijkheden van eGovFlow via deze pagina.

Vergunningen Inname Openbaar Domein – Eagle

Eagle, het slimme vergunningsplatform van Merkator, zorgt voor meer veiligheid bij de innames openbaar domein en dat het bestuur conform het GIPOD decreet werkt.