snelheid vlaanderen snelheidsvlaanderen snelheid.vlaanderen databank

Bij het innemen van de openbare weg, wordt verkeersveiligheid tijdelijk en lokaal verstoord. Het voorkomen van onveilige situaties, is één van de redenen waarom innames als containers, stellingen, wegenwerken, evenementen, … vergund moeten worden door het lokaal bestuur. Van zodra de hinder van de inname te groot wordt, zal het lokaal bestuur – op advies van Dienst Mobiliteit, Politie, … – een aangepaste signalisatie vereisen.

Wie voorziet signalisatie?

Bij wegenwerken wordt deze signalisatie vaak voorzien door de aannemer, of het signalisatiebedrijf waarmee wordt samengewerkt. Voor alle andere innames, zal het lokaal bestuur meestal zelf een signalisatieplan voorzien. Enkele steden en gemeenten vormen een uitzondering op de regel, hier zal de burger een signalisatieplan moeten voorzien, maar sowieso zal het lokaal bestuur of de politie het signalisatieplan controleren en eventueel corrigeren.

Het signaleren van de onveilige situatie is in 2018 niet “slim” genoeg. Door alle signalisatie samen te brengen in een overkoepelende kaart, kan men conflictsituaties op voorhand analyseren en vermijden. Vandaag zien we nog al te vaak omleidingen die door elkaar lopen, waarbij niemand nog echt weet hoe men de situatie kan rechtzetten. Dit resulteert in onverwachte verkeerssituaties voor bestuurders met soms dodelijke ongevallen als gevolg. Centralisatie van deze signalisatieplannen zorgt voor meer duidelijkheid.

Dankzij Eagle kan het lokaal bestuur verkeersborden beheren bij elke signalisatievergunning. Er wordt daarbij een integratie voorzien richting “verkeersborden.vlaanderen” of de nieuwe Verkeersbordendatabank, ook bekend als “snelheid.vlaanderen”.

Open Standaard Verkeersborden

Maar dan stoten we nog steeds op het probleem dat de signalisatieplannen bij grote werken worden ingediend op een statische PDF. Er is dus duidelijk nood aan een Open Standaard Verkeersborden. Op deze manier kan een signalisatievergunning worden aangevraagd, wordt het signalisatieplan opgeladen in de kaart (en niet als statische PDF). Indien de signalisatievergunning wordt goedgekeurd, kan met de tijdelijke verkeersopstelling doorsturen naar verkeersborden.vlaanderen (Open Data) zodat iedereen de informatie kan consumeren, bijvoorbeeld de GPS in uw wagen.

Eagle & LBLOD – Linked Open Data

Dit traject loopt via de Vlaamse Overheid onder de noemer LBOD of “Lokale Besluiten als geLinkte Open Data”. Hierdoor worden verkeersborden ontsloten via een semantisch model. In de loop van augustus – september 2018 wordt dit model verfijnd.

Het Eagle platform, dat vandaag toelaat om vergunningen van innames openbaar domein te signaleren op een eenvoudige manier, zal zorgen voor de doorstroming in het juiste formaat naar de juiste databank. Daar hoeven onze gebruikers niets voor te doen. Eagle koppelt en automatiseert deze processen op een gebruiksvriendelijke manier.

 

Interesse?