Het doel van Eagle is duidelijk: minder tijd verliezen met administratie van signaliatievergunningen, zodat er meer tijd is om de veiligheid te garanderen. Moet je voor elke container, stelling of wegenwerk een signalisatieplan tekenen? Neen, natuurlijk niet. Een container is erg eenvoudig te signaleren, en de meeste gebruikers van Eagle zullen de standaard signalisatie van een container toevoegen in de vergunningstemplate. Ook voor een stelling kan je gemakkelijk de belangrijkste eisen noteren in je vergunningstemplate.

Aannemers van grote werven leveren meestal een signalisatieplan. Krijgt dat plan positief advies van de politie? Dan moet je dit niet overtekenen met Eagle, tenzij het plan een omleiding bevat. Deze omleiding teken je best ook in Eagle, zo vermijd je dat er later een werf kan komen die deze omleiding zou kunnen verstoren. Leveren de aannemers een slecht signalisatieplan? Dan zullen ze dit zelf moeten aanpassen en een update sturen naar uw diensten.

Voor wie teken je dan wel de signalisatie? Voor eigen evenementen of innames van burgers die toch meer hinder veroorzaken dan normaal.

Hoe teken je een signalisatieplan in Eagle?

signalisatieplan tekenen met Eagle GIPOD

Eagle bevat alle officiële verkeersborden en een hele hoop officieuze signalisatieborden zoals nadarhekken, tijdelijke verkeerslichten, … Hoe teken je een signalisatieplan?

  1. Ga naar Signalisatie > Plan > Editeer
  2. Klik op een verkeersbord, klik op de locatie waar het bord moet staan
  3. Draai het bord indien nodig
  4. Ga naar Signalisatie > Omleiding > Editeer
  5. Klik de punten aan waar de omleiding passeert

verkeersborden

We hebben al enorm complexe signalisatieplannen gezien, meestal voor wielerwedstrijden en andere grote evenementen. In totaal zijn er al meer dan 60000 borden geplaatst (7/12/2018). Dankzij Eagle kan je ook aparte plannen genereren van verschillend formaat (A4, A3, A2, A1, A0, verschillende achtergronden, …).

Wat gebeurt er met het signalisatieplan?

Het signalisatieplan wordt niet naar GIPOD gestuurd, maar de omleiding wordt wel gepubliceerd in GIPOD. De verkeersborden worden geprint op het vergunnigsdocument. Vandaag onderzoeken we hoe we het signalisatieplan kunnen publiceren volgens Open Standaarden (LBLOD) samen met Snelheid.Vlaanderen (verkeersborden.vlaanderen), GIPOD en ABB.