Dankzij Eagle tekenen steden en gemeenten professionele signalisatieplannen om de veiligheid van tijdelijke innames openbaar domein te kunnen garanderen. Een koppeling naar de verkeersbordendatabank zorgt ervoor dat de mobiliteitsambtenaar weet welke signalisatie aanwezig is om zo de situatie beter te kunnen inschatten – zonder fysiek ter plaatse te moeten gaan. De Verkeersbordendatabank is bij vele gemeenten echter nooit echt van grond geraakt. Daarom wordt er nu gewerkt aan een nieuwe versie: het project snelheid.vlaanderen. Gezien het open-data karakter van snelheid.vlaanderen, kunnen deze verkeersborden ontsloten worden binnen Eagle.

Project eagle.vlaanderen

Eagle is het vergunningsplatform voor innames openbaar domein met automatische koppeling naar GIPOD. De burger krijgt een eenvoudig e-loket om de aanvraag in te dienen, de medewerkers van de gemeenten worden maximaal ondersteund om de vergunning te verwerken. Vandaag is Eagle de referentie in Vlaanderen voor GIPOD software met meer dan 15 steden en gemeenten als dagelijkse gebruiker. Onderstaande video geeft een korte introductie van Eagle.

 

Historiek snelheid.vlaanderen

Juli 2016: Onder impuls van minister Weyts wordt het project snelheid.vlaanderen opgestart.
Eind 2017: Verwachte eerste release.

Voorlopig kan Merkator de data nog niet visualiseren in Eagle: we wachten (on)geduldig op de eerste release.

Projectbeschrijving snelheid.vlaanderen

Snelheid.Vlaanderen wil steden en gemeenten een nieuwe basis bieden voor het bijhouden van hun verkeersborden. Het departement MOW, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de steden en gemeenten slaan de handen in elkaar om te komen tot één centrale databank. Die databank bevat alle verkeersborden in Vlaanderen.

  • De borden kunnen beheerd worden via een nieuwe interface.
  • Wegbeheerders kunnen in hun eigen omgeving de bijhouding van de databank verzorgen via import/export functionaliteit.
  • De centrale databank wordt aangeboden aan als open data.
  • Er wordt gewerkt met een gestandaardiseerd Europees uitwisselingsformaat voor integratie door kaartenmakers.
  • De data wordt aangeboden als puntelementen (verkeersbord) en als lijnelementen (automatisch afgeleide snelheidsregimes die
    de geometrie van het Wegenregister overnemen).

Snelheid.Vlaanderen maakt deel uit van het burgerloket. Het programma Vlaanderen Radicaal ondersteunt het burgerloket.