2016 was het eerste jaar dat Merkator deelnam aan de vernieuwde “Trefdag Informatie Vlaanderen” in Gent, België. Dit evenement dat werd bijgewoond door bijna 2000 personen, legt de nadruk op alle digitale workflows binnen de Vlaamse Overheid en vindt haar oorsprong binnen de verschillende Geo-processen en workflows van de Overheid (voorheen AGIV). Als jonge en relatief nieuwe GEO-ICT speler binnen de Belgische GIS markt, wilden we ons onderscheiden van de rest. Merkator creëerde een Californische surfshop om tot een gezellige plaats waar ideeën met klanten konden worden uitgewisseld, contacten konden worden gelegd, ervaringen konden worden gedeeld, … We legden contacten met potentiële klanten en spraken met studenten die op zoek waren naar een eerste professionele uitdaging. Surfen op de Merkator golf, fris en met een open geest !

Tot volgende jaar voor alweer een ander en inspirerend thema op de Trefdag Informatie Vlaanderen 2017!