Roadmap nieuwe GIPOD

Nieuwe GIPOD voor raadplegen, opvragen, exporteren, …

  • 2019 Q1 – nieuwe GIPOD op beta
  • 2019 Q3 – nieuwe GIPOD op productie

Vernieuwde modules (hinder, synergie, omleidingen, …)

  • 2019 Q4 – nieuwe GIPOD op beta
  • 2019 Q4 – start integraties
  • 2020 Q1 – nieuwe GIPOD heeft stabiele API
  • 2020 Q3 – big bang – nieuwe GIPOD op productie

Continue verbetering aan kleinere modules en toevoegen van de toeters en bellen.

Impact voor Merkator toepassingen

Zorgt deze revolutie van GIPOD voor een crisis? Jazeker. Als Merkator kunnen we twee kanten uit: we zien de gevaren van deze vernieuwde GIPOD of we zien de opportuniteiten. Als optimist kiezen we graag voor deze laatste optie en zullen we er alles aan doen om deze revolutie maximaal te gebruiken om onze toepassingen nog slimmer en integreerbaar te maken. Eagle voor Steden en Gemeenten, Eagle Infra voor nutssector en Hinder-in-Kaart zijn de GIPOD toepassingen van Merkator die sterk geïmpacteerd zullen worden.

Zullen we tijdig klaar zijn? Zullen de toepassingen evolueren? Vandaag weten we nog te weinig technische details, maar we werken sterk samen met Informatie Vlaanderen en we gaan er vanuit dat er genoeg tijd is om klaar te geraken.

Technische achtergrond en slides

Alle informatie kan je ook terugvinden staat op: https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/pages/664437281/2018-10-22+BWG+3