Eén van de ruim 1000 objecten op de werelderfgoed lijst van de UNESCO is het Waddengebied. Veel waardevolle ruimtelijke data van het Nederlandse Waddengebied was niet ontsloten. In samenwerking met Stichting ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid) heeft Merkator Nederland deze data gevisualiseerd, voor een breed publiek, door middel van de bouw en onderhoud van de unieke website www.wadden360.nl. Het is een voorbeeld van publiek-private samenwerking waarbij innovatiekracht wordt ingezet. Op deze website wordt ruimtelijke data op de kaart gecombineerd met verstilde Waddenfilms van Piet Feddema, poëzie en sfeerfoto’s van dit beschermde natuurgebied.

De kaart is de motor van de website, de digitale kaart kan met de muis onder een vaststaand frame worden getrokken. Alle films, foto’s en gedichten die op een bepaalde locatie aan de Waddenkust zijn gemaakt en binnen het frame vallen worden ernaast gevisualiseerd. Door op een gekozen film te klikken wordt deze getoond. Zo wordt ruimtelijke data, van oesterbanken tot terpen, gecombineerd en interactie met de kaart bevorderd.

Wadden360 is een website voor rust en contemplatie. Het is een voorbeeld van geo-innovatie vanwege Merkator en een uitnodiging voor een echt bezoek aan dit zilte getijden gebied.