Eagle

Meer dan 20 lokale besturen zijn overtuigd van Eagle.

Kan het vergunningsproces voor innames openbaar domein efficiënter voor uw bestuur?
Lees de resultaten van Eagle bij Stad Aalst!

9

3x sneller

Het vergunningsproces gaat 3x sneller met Eagle!

Digitale revolutie

Online aanvragen en betalen, maar ook steeds welkom aan het loket!

Veiligheid

Garandeer de veiligheid met gedetailleerde signalisatieplannen, conform GIPOD

Wat zeggen onze klanten?

We werken sinds 2013 met GIPOD en bijna 50 steden en gemeenten werken met Merkator. Wat vinden zij van Eagle?

Dankzij Eagle is een digitale revolutie gestart bij Stad Tielt: burgers kunnen online aanvragen, online betalen en krijgen hun vergunning via e-mail. Het resultaat? De verwerking gaat 3x sneller en we hebben meer tijd voor andere taken!

Stad Tielt

De 4000 aanvragen worden volledig digitaal verwerkt met Eagle: van korte leveringen tot grote werken. De centrale kaart zorgt ervoor dat we conflicten beter kunnen inschatten en oplossen.

Stad Aalst

Het eenvoudig tekenen van een signalisatieplan zorgt voor duidelijkheid bij de aanvrager en bestuurders. De politie kan eenvoudig adviseren zodat de veiligheid steeds gegarandeerd blijft.

Gemeente Laarne

U wenst een demo of brochure?

Ontdek wat Eagle kan betekenen voor uw bestuur.

Merkator
Adres: Vliegwezenlaan 48, 1732 Zellik
Telefoon: +32 2 3092 112

Wat zijn de voordelen voor uw dienst?

Uniek! Geïntegreerd Evenementenloket

Vele evenementen hebben ook een impact op het openbaar domein. Eagle kan ook gebruikt worden om uw evenementen efficiënt aan te vragen én te verwerken, perfect conform het GIPOD decreet. Op deze manier zijn al uw vergunningen centraal te beheren in 1 platform – ideaal voor controle op het terrein.

Lees alles over het nieuwe Evenementenloket!

Uniek! Sperperiode

In de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen worden er verschillende afspraken gemaakt tussen nutsbedrijven en beheerders van het openbaar domein. Een van de afspraken heeft betrekking tot de sperperiode: De periode na uitvoering van werken waarin er geen nieuwe werken mogen worden uitgevoerd. Eagle zorgt voor een eenvoudig beheer en controle van de sperperiode (klik voor artikel).

 

Financiële Dienst

U verliest veel tijd aan controle en opvolging voor betalende vergunningen inname openbaar domein? Dan is het tijd voor vereenvoudiging!

Door de burgers op voorhand én online te laten betalen, spaart u de meeste tijd. Heeft de burger niet betaald, dan krijgt deze ook geen vergunning. Gedaan met opvolgen en controleren. Eagle rapporteert live de inkomsten zodat de werklast m.b.t. vergunningen wegvalt.

Belangrijk: Eagle ondersteunt alle mogelijkheden. Op voorhand betalen of achteraf? Online of overschrijving of aan het loket? U kiest, het kan allemaal met Eagle!

Mobiliteit

Gedaan met signalisatieplannen met pen-en-papier of met screenshots. Dankzij Eagle kan u professioneel signalisatieplan opstellen!

Positioneer verkeersborden op een kaart, krijg een samenvatting van het nodige materiaal en geef de burger een duidelijk signalisatieplan. Teken ook eenvoudig omleidingen en Eagle synchroniseert dit direct naar GIPOD (verplicht sinds GIPOD 4.4). Vraag digitaal advies op je plan, laat politie eventueel aanpassingen maken en garandeer op deze manier de veiligheid op de openbare weg!

Er is speciale signalisatie voorzien voor werven en wielerwedstrijden (of andere evenementen). Elk plan wordt standaard gestuurd naar de burger bij de vergunning.

Digitaal Advies

Vraag advies bij complexe innames (met grote hinder of omleidingen) aan bepaalde diensten zoals de Lokale Politie, AWV, … Advies wordt digitaal ingewonnen en u heeft steeds een perfect overzicht van openstaande adviezen. Geeft iedereen positief advies? Dan is de vergunning klaar voor authorisatie.

GIPOD Coördinator

De verplichtingen van het GIPOD decreet zijn zeer duidelijk, maar vandaag moet elke aanvraag van de burger ‘domweg’ gekopieerd worden naar GIPOD. Dankzij Eagle is er een automatische synchronisatie van uw vergunningen, omleidingen, hinder beschrijving, … naar GIPOD. Eagle is het enige platform dat ervoor zorgt dat u volledig conform GIPOD kan werken!

Nog meer weten? Lees onze gipod blog